Zakup 2 sztuk videokolonoskopów dla pracowni endoskopii w ramach realizacji projektu pn.: „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim”

Załączniki:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  formularz oferty

Załącznik nr 2  formularz cenowo – techniczny

Załącznik nr 3  oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4  projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.04.2021 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ wraz z modyfikacjami z dnia 14.04.2021 r.

Załącznik nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy po zmianach z dnia 14.04.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania


Dodano: 2021-04-08 14:30
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-07 13:46
Opublikował: Klaudia Brudło
Ostatnio zaktualizował: