TZ.280.1.2021 Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych wraz z dzierżawą pomp i aparatu do ich napełniania

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – JEDZ wersja edytowalna

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ z dnia 30.04.2021 r.

Załącznik nr 2 po zmianach z dnia 30.04.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dodano: 2021-04-16 11:24
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-19 12:00
Opublikował: Paulina Hojsak
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Nawrocka