TZ.280.9.2021 Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załączniki nr 2-18 – Formularze cenowo-techniczne:

Załącznik nr 19 – Wzór umowy

Załącznik nr 20 – JEDZ wersja edytowalna

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Kopia wniesionego odwołania

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ z dnia 26.04.2021 r.

Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 26.04.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane dnia 11.05.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane dnia 25.05.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ oraz zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 28.05.2021 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 13

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr: 8, 10, 15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr: 5, 11

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr: 7, 14, 17


Dodano: 2021-04-16 12:39
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-20 13:29
Opublikował: Paulina Hojsak
Ostatnio zaktualizował: Paulina Hojsak