TZ.282.7.2021 Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Przedmiar robót

Załącznik nr 5 Rysunek nr 1

Załącznik nr 6 Rysunek nr 2

Załącznik nr 7 Rysunek nr 3

Załącznik nr 8 Rysunek nr 4

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Dodano: 2021-04-27 13:21
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-11 13:56
Opublikował: Klaudia Brudło
Ostatnio zaktualizował: