TZ.282.4.2021 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Zakładu Patomorfologii.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz zmianie terminu składania ofert II

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZAD. NR 1, 2 i 6

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 5

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 4

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 5

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 5


Dodano: 2021-04-30 12:56
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-16 13:30
Opublikował: Barbara Jakiemowicz
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska