TZ.280.11.2021 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowo techniczny

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dodano: 2021-05-12 14:38
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-17 14:06
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska