Zastępca Głównego Księgowego

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zatrudni
Zastępcę Głównego Księgowego

Wymagania  związane ze stanowiskiem:

–   wykształcenie wyższe i 4 lata stażu w księgowości
–   bardzo dobra znajomość Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
–   znajomość prowadzenia i nadzorowania gospodarki finansowej jednostki zgodnie z    obowiązującymi przepisami

Wymagania dodatkowe:                                                                                        

–   umiejętność koordynowania i organizowania pracy w zespole,
–   odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
–   umiejętność podejmowania decyzji,
–   dokładność i samodzielność,
–   umiejętność pracy pod presją czasu,
–   zdolność analitycznego myślenia,
–   odporność na stres,
– dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w komórkach finansowo- księgowych podmiotów leczniczych

Wymagane dokumenty:

–   życiorys i list motywacyjny,
–   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
–   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 25.05.2021r.

Miejsce składania dokumentów:  Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem:   

zatrudnienie w Dziale Księgowości i Płac lub drogą mailową na adres np@szpital.zgora.pl za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.


Dodano: 2021-05-12 14:42
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-12 14:46
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin