TZ.282.9.2021 Sukcesywne dostawy jednorazowych urządzeń do aplikowania kleju chirurgicznego, endoprotez i ekspanderów piersi oraz nieizotopowych znaczników do lokalizacji zmian niepalpacyjnych w raku piersi oraz nieizotopowych znaczników do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 Formularz cenowo -techniczny dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 Formularz cenowo -techniczny dla zadania nr 2

Załącznik nr 4 Formularz cenowo -techniczny dla zadania nr 3

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Zawiadomienie z dnia 19.05.2021 r. o zmianie terminu składania ofert

Zawiadomienie z dnia 21.05.2021 r. o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych

Załącznik nr 4 Formularz cenowo- techniczny dla zadania nr 3 po zmianach

Załącznik nr 5 wzór umowy po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Dodano: 2021-05-13 14:29
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-14 13:37
Opublikował: Klaudia Brudło
Ostatnio zaktualizował: