TZ.280.3.2021

1) Sukcesywne dostawy jałowych, jednokrotnego użytku, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonania operacji fakowitrektomii i witrektomii
2) dzierżawa aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo techniczny

Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – JEDZ

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia i zmianie treści SWZ

Załącznik nr 3 – wzór umowy po modyfikacjach z dnia 16.06.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dodano: 2021-05-17 11:21
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-13 13:36
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska