TZ.280.14.2021 Sukcesywne dostawy leków refundowanych oraz produktów leczniczych

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2-16 – Formularze cenowe

Załącznik nr 17 -wzór umowy w sprawie zamówienia dla zadania 1-10, 14-15

Załącznik nr 17 – wzór umowy w sprawie zamówienia dla zadania 11-13

Załącznik nr 18 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 19 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania o otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ oraz zmianie treści SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy dla zadania 2 po modyfikacji z dnia 17.06.2021

Załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy dla zadania nr 3 po modyfikacji z dnia 17.06.2021

Załącznik nr 5 do SWZ – formularz cenowy dla zadania nr 4 po modyfikacji z dnia 17.06.2021

Załącznik nr 6 do SWZ – formularz cenowy dla zadania nr 5 po modyfikacji z dnia 17.06.2021

Załącznik nr 17 do SWZ – wzór umowy – zadanie 1-10 i 14-15 po modyfikacji z dnia 17.06.2021

Załącznik nr 17 do SWZ – wzór umowy – zadanie 11-13 po modyfikacji z dnia 17.06.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty – zadanie 1,6,7,11,12,13,14

Informacja o wyborze oferty – zadanie 5

Informacja o wyborze oferty – zadanie 4,8,9,15

Informacja o wyborze oferty – zadanie 2, 3, 10


Dodano: 2021-05-27 22:37
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-20 14:19
Opublikował: Aleksandra Nawrocka
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Nawrocka