TZ.280.13.2021 Sukcesywne dostawy leków refundowanych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków kontrastowych

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2-111 do SWZ – Formularze cenowe

Załącznik nr 112 do SWZ – JEDZ wersja edytowalna

Załącznik nr 113 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 113a do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 114 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie treści SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty po modyfikacji z dnia 16 lipca 2021

Załącznik nr 3,10,37,44,47,84,86,88,91,95,102,106,107 do SWZ Formularze cenowe po modyfikacji z dnia 16 lipca 2021

Załącznik nr 113 do SWZ – wzór umowy po modyfikacji z dnia 16 lipca 2021

Załącznik nr 113a do SWZ – wzór umowy po modyfikacji z dnia 16 lipca 2021

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 21.07.2021

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane dnia 26.07.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10, 22, 35, 48, 72, 102, 111 do SWZ Formularze cenowe po modyfikacji z dnia 26 lipca 2021

Załącznik nr 113b do SWZ dla zadania 101 – wzór umowy

Informacja o kwocie, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu zadania 5, 74

Informacja o unieważnieniu zadania 84

Informacja o unieważnieniu zadania 11, 71

Informacja o unieważnieniu zadania 9

Informacja o unieważnieniu zadania 35 i 99

Informacja o unieważnieniu zadania 69

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 3, 38, 72

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 18, 26, 33, 36, 40, 63

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 6,25,32,34,39,42,50,52,59,60,62,64,65,67,68

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 28

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 43, 101

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 10, 83, 86, 87, 90, 91, 100, 105

Sprostowanie treści Zawiadomienia o wyborze oferty – zadanie 101

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty – zadanie 10,83,86,87,90,91,100,105

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 57,77,81,82,94,102,103

Zawiadomienie o wyborze oferty – zadanie 7,12,13,14,16,17,20,21,27,30,41,44,54,61,79,95


Dodano: 2021-06-25 12:42
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-22 14:42
Opublikował: Aleksandra Nawrocka
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Nawrocka