TZ.280.28.2021 Zakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy II w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik 2 Formularz cenowo – techniczny

Załącznik 3 Formularz cenowo – techniczny

Załącznik 4 Wzór umowy

Załącznik 5 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik 2 Formularz cenowo – techniczny – po zmianach

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o omyłce w informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dodano: 2021-06-30 12:51
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-30 07:31
Opublikował: Ewa Bobin
Ostatnio zaktualizował: Ewa Bobin