TZ.280.20.2021 Sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, przyrządów do przetaczania z regulacją prędkości, różnego rodzaju strzykawek, przedłużaczy do pomp infuzyjnych oraz kraników 3- drożnych.

Załączniki:

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowo techniczny dla zad. nr 1

Załącznik nr 3 – Formularz cenowo techniczny dla zad. nr 2

Załącznik nr 4 – Formularz cenowo techniczny dla zad. nr 3

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 – JEDZ

Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie treści SWZ z dnia 29.07.2021 r.

Załącznik nr 2 do SWZ -Zadanie nr 1 PO MODYFIKACJACH

Załącznik nr 3 do SWZ – Zadanie nr 2 PO MODYFIKACJACH

Załącznik nr 4 do SWZ – Zadanie nr 3 PO MODYFIKACJACH

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 04.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 04.08.2021 r.

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz odrzucenia ofert w zakresie zadania nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE ZAD. NR 1,2,3


Dodano: 2021-07-02 09:59
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11 14:36
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska