TZ.280.17.2021 Usługi w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów.

Załączniki:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 formularz cenowo-techniczny

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4 Plan sytuacyjny rozmieszczenia obiektów

Załącznik nr 5 Zestawienie ilościowe łóżek szpitalnych

Załącznik nr 6 – Rejestr pracowników

Załącznik nr 7 Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 8 Umowa najmu kuchni mlecznej wraz z załącznikami

Załącznik nr 9 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 10 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 11 wykaz usług

Załącznik nr 12 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 09.07.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane dnia 21.07.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie SWZ z dnia 16.07.2021 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz o zmianach treści SWZ z dnia 22.07.2021 r.

Załącznik nr 2 formularz cenowo-techniczny po zmianach z dnia 22.07.2021 r.

Załącznik nr 3 wzór umowy po zmianach z dnia 22.07.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ z dnia 20.07.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane dnia 23.07.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.08.2021 r.


Dodano: 2021-07-06 12:01
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-13 13:21
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Klaudia Brudło