TZ.280.24.2021

Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca wraz z akcesoriami do rozruszników serca, noży plazmowych z udostępnieniem generatora oraz rejestratorów arytmii z modułem wraz z udostępnieniem systemu monitorowania (on-line) w podziale na zadania.

Załączniki:

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2

Załącznik nr 4 formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3

Załącznik nr 5 formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4

Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 7 wzór umowy dla zadań nr 2 i 3

Załącznik nr 8 wzór umowy dla zadania nr 4

Załącznik nr 9 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 10 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 11 – Wzór asortymentu

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmianie treści SWZ z dnia 22.07.2021 r.

Załącznik nr 3 formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 po zmianach z dnia 22.07.2021 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmianie treści SWZ z dnia 28.07.2021 r.

Załącznik nr 2 formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 po zmianach z dnia 28.07.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 28.07.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 02.08.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ z dnia 30.07.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 04.08.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 05.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.08.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 23.08.2021 r.


Dodano: 2021-07-07 11:51
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-23 13:12
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Klaudia Brudło