TZ.280.30.2021 Znaczniki oraz materiały do posiadanego przez Zamawiającego zestawu artroskopowego firmy Stryker

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowo techniczny

Załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 06.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.08.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dodano: 2021-07-23 13:08
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-25 07:52
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska