TZ.280.34.2021 Zakup pierwszego wyposażenia – urządzenia sieciowe 4 szt. – w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowo-techniczny

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia

Informacja o unieważnieniu postępowania


Dodano: 2021-08-03 14:04
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-24 13:47
Opublikował: Ewa Bobin
Ostatnio zaktualizował: Ewa Bobin