TZ.280.36.2021 Zakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy III w ramach utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze  Sp. z o.o.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Formularz oferty – załącznik nr 1

Formularz cenowo-techniczny – załącznik nr 2

Formularz cenowo-techniczny – załącznik nr 3

Wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 5

Wyniki testów PassMark CPU Benchmarks z dnia 3.08.2021 r. – załączniki nr 6

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty – zadanie 1 i 2


Dodano: 2021-08-03 14:50
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-08 13:01
Opublikował: Aleksandra Nawrocka
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Nawrocka