TZ.280.31.2021 Sukcesywne dostawy portów naczyniowych z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dodano: 2021-08-04 07:27
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-25 12:55
Opublikował: Ewa Bobin
Ostatnio zaktualizował: Ewa Bobin