TZ.280.22.2021 Sukcesywne dostawy implantów do osteosyntezy, śrub do bloków kostnych, zestawów do dystrakcji podniebiennej, materiałów do sterowanej rekonstrukcji kości i tkanek, węży irygacyjnych i ostrzy do piły piezoelektrycznej producenta Synthes oraz wierteł

ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 2

Załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 3

Załącznik nr 5 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 4

Załącznik nr 6 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 5

Załącznik nr 7 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 6

Załącznik nr 8 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 7

Załącznik nr 9 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 8

Załącznik nr 10 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 9

Załącznik nr 11 do SWZ- wzór umowy dla zadań 1-6

Załącznik nr 11a do SWZ – wzór umowy dla zadań 7-9

Załącznik nr 12 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 13 do SWZ – Wzór zestawienia asortymentu

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie treści SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 1 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 2 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 4 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 3 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 5 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 4 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 6 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 5 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 7 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 6 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 8 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 7 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 9 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 8 po modyfikacji z 17.08.2021

Załącznik nr 10 do SWZ – formularz cenowy Zadania nr 9 po modyfikacji z 17.08.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 1, 6 i 9

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2, 3, 4, 5, 7 i 8


Dodano: 2021-08-09 20:08
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-23 11:20
Opublikował: Anna Massier
Ostatnio zaktualizował: Anna Massier