TZ.280.37.2021 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

 1. Identyfikator postępowania
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 4. Załączniki do SWZ:
 5. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ z dnia 14.09.2021 r.
 6. Załączniki do wyjaśnień treści SWZ z dnia 14.09.2021 r.
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 14 i 19
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 4 i 10
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 3, 7, 11, 13, 17, 18, 20


Dodano: 2021-08-24 11:27
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-22 14:15
Opublikował: Paulina Hojsak
Ostatnio zaktualizował: Paulina Hojsak