TZ.280.42.2021 Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej (stentów niskoprofilowych, cewników balonowych DEB, kompresów uciskowych typu UFO, kolców przelewowych, kateterów do walwuloplastyki balonowej) oraz zestawów dostępowych przezskórnych do dróg żółciowych.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy dla zadania nr 2

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy dla zadania nr 3

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy dla zadania nr 4

Załącznik nr 6 – Formularz cenowy dla zadania nr 5

Załącznik nr 7 – Formularz cenowy dla zadania nr 6

Załącznik nr 8 – wzór umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 9 – wzór umowy dla zadań nr 2 oraz 3,4,5

Załącznik nr 10 – wzór umowy dla zadania nr 6

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia II

Załącznik nr 12 Wykaz asortymentu

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia III

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień, zmianie treści SWZ

Załącznik nr 7 – Formularz cenowy dla zadania nr 6 PO ZMIANACH

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAD. NR 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2, 3, 5, 6


Dodano: 2021-08-24 13:23
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-14 13:20
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska