TZ.280.38.2021 Zakup pierwszego wyposażenia – (Zadanie: „Dodatkowe wyposażenie do walki z COVID-19”) w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 27.08.2021 r.

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2

Załącznik nr 4 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 3

Załącznik nr 5 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4

Załącznik nr 6 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5

Załącznik nr 7 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6

Załącznik nr 8 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7

Załącznik nr 9 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Załącznik nr 11 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 12 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 24.09.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert I

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ, zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik nr 2 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 PO ZMIANACH

Załącznik nr 4 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 PO ZMIANACH

Załącznik nr 5.1 do załącznika nr 5 do SWZ – Parawan sufitowy Gg1.1 zest A

Załącznik nr 5.2 do załącznika nr 5 do SWZ – Parawan sufitowy Gg1.1 zest B

Załącznik nr 5.3 do załącznika nr 5 do SWZ – Parawan sufitowy Gg1.1 zest C

Załącznik nr 5.4 do załącznika nr 5 do SWZ – Parawan sufitowy Gg1.1 zest D

Załącznik nr 5.5 do załącznika nr 5 do SWZ – Parawan sufitowy Gg1.1 zest E

Załącznik nr 5.6 do załącznika nr 5 do SWZ- Parawan sufitowy Gg1.1 zest F

Załącznik nr 5.7 do załącznika nr 5 do SWZ – Zestaw parawanów Gg2.4.1 zest G

Załącznik nr 5.8 do załącznika nr 5 do SWZ – Zestaw parawanów Gg2.4.2 zest H

Załącznik nr 6 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5 PO ZMIANACH

Załącznik nr 8 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 7 PO ZMIANACH

Załącznik nr 10 Wzór umowy PO ZMIANACH

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 29.09.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia III

Załącznik nr 7 Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6 PO ZMIANACH

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 04.10.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano: 2021-08-27 10:55
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-07 13:41
Opublikował: Aleksandra Gaczyńska
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Gaczyńska