TZ.280.46.2021 Zakup pierwszego wyposażenia – urządzenia sieciowe 4 szt. – w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego”

  1. Identyfikator postępowania
  2. SWZ
  3. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dodano: 2021-09-01 13:50
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-17 11:00
Opublikował: Ewa Bobin
Ostatnio zaktualizował: Ewa Bobin