TZ.280.41.2021 Sukcesywne dostawy implantów do zespoleń złamań wraz z udostępnieniem Zamawiającemu niezbędnych specjalistycznych narzędzi (instrumentarium) do implantacji przedmiotowych wyrobów

  1. Identyfikator postępowania
  2. SWZ
  3. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie – wybór oferty


Dodano: 2021-09-03 14:09
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-20 14:21
Opublikował: Ewa Bobin
Ostatnio zaktualizował: Ewa Bobin