TZ.280.39.2021 Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o o.”

 1. Identyfikator postępowania
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 4. Załączniki do SWZ:
 5. Zawiadomienie o zmianie treści SWZ z dnia 29.09.2021 r.
 6. Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 04.10.2021 r.
 7. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ
 8. Załączniki do wyjaśnień treści SWZ
 9. Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 06.10.2021 r.
 10. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ z dnia 07.10.2021 r.
 11. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert


Dodano: 2021-09-07 12:18
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-14 12:58
Opublikował: Paulina Hojsak
Ostatnio zaktualizował: Paulina Hojsak