TZ.280.50.2021 Sukcesywne dostawy asortymentu na potrzeby Sterylizatornii

  1. Identyfikator postępowania
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SWZ:
  4. Zmiana treści SWZ z dnia 15.09.2021 r.
  5. Zmiana treści SWZ z dnia 20.09.2021 r.
  6. Zmiana treści SWZ z dnia 23.09.2021 r.
  7. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ z dnia 29.09.2021 r.
  8. Załączniki do wyjaśnień z dnia 29.09.2021 r.
  9. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  10. Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 2021-09-09 14:24
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-05 12:38
Opublikował: Paulina Hojsak
Ostatnio zaktualizował: Paulina Hojsak