Adres

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Strona główna: www.szpital.zgora.pl
E-mail: szpital@szpital.zgora.pl
Numer telefonu +48 68 32 96 200

Regon: 970773231
NIP: 9731025315
KRS: 0000596211

Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych

8.03.2021

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zatrudni w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

  1. minimum 3-letni staż w zawodzie,
  2. wykształcenie wyższe oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  3. tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologia medyczna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2021r.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Oferty proszę składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi tutejszego Szpitala, ul. Zyty 26. lub 0683296218, 0683296220 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Dodano: 2021-03-19 10:07
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-19 10:12
Opublikował: Robert Kowalik
Ostatnio zaktualizował: Robert Kowalik