Rejestry, ewidencje i archiwa

W Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. prowadzone są rejestry, które znajdują się w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stosownie do podziału zadań.
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr zdarzeń niepożądanych,
  • rejestr uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń Prezesa Zarządu,
  • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezesa Zarządu,
  • rejestr postępowań prowadzonych przed sądami,
  • rejestr zamówień publicznych,
  • rejestr umów zawartych przez Szpital.

Archiwum Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. prowadzone jest przez Dział Organizacji i znajduje się w budynku „U” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.


Dodano: 2017-05-02 13:22
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-09 14:22
Opublikował: Amadeusz Polak
Ostatnio zaktualizował: Ilona Kotalla-Ostrowska