Deklaracja dostępności

Strony internetowej BIP Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Oświadczenie o dostępności

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem: Amadeusz Polak:

 • tel. 68 329 65 94
 • e-mail: amadeusz.polak@szpital.zgora.pl.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Sekretariat Główny

Strona internetowa: https://bip.szpital.zgora.pl/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość podkreślania linków
 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną

Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26 65-046 Zielona Góra.

Plany tyflograficzne umiejscowione są w kluczowych budynkach szpitala oraz na terenie lecznicy. Zewnętrzne plany są położone przy szlabanie wjazdowym na teren szpitala, przy szlabanie wyjazdowym niedaleko CZMID oraz przy głównym wejściu do Budynku B i C od ulicy Wazów. Do zewnętrznych planów prowadzi ścieżka prowadzącą dedykowana osobom niewidomym. Plany wewnętrzne w poszczególnych budynkach szpitala mają za zadanie przybliżyć osobie niewidomej, ale także innym pacjentom, rozmieszczenie oddziałów, oraz innych istotnych punktów. Pomocne w tym są komunikaty audio przypisane do konkretnych punktów. Dodatkowym udogodnieniem jest pętla indukcyjna wbudowana do planu tyflograficznego, dzięki której osoby z aparatami słuchowymi wyposażonymi w taką pętlę mogą usłyszeć czysty dźwięk bez szumu i trzasków z otoczenia.

Tablice tyflograficzne pomocą dla osób z niepełnosprawanością [WIDEO]

Wejście na teren szpitala z psem asystującym

Pętle indukcyjne i pola uwagi

Tłumacz języka migowego online. Wideotłumacz to usługa skierowana do osób głuchoniemych, niesłyszących i niedosłyszących, które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego online podczas pobytu w szpitalu.

Usługa polega na połączeniu się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem stanowiska wyposażonego w komputer. Osoba głuchoniema, która przychodzi do szpitala, podchodzi do oznaczonego specjalną naklejką stanowiska, z którego istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Przy stanowisku i przy pomocy personelu szpitala nawiązuje połączenie z tłumaczem.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze takie stanowiska znajdują się w:

 • Izbie przyjęć planowych na parterze w budynku B, pokój 012
 • Izbie przyjęć w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
 • Rejestracji Zespołu Porani Onkologicznych, budynek L
 • Rejestracji Poradni Przyszpitalnych, budynek U

Budynek Główny Szpitala – część oznaczona literą „B” i „C”

Oddziały: Centralny Blok Operacyjny, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii, Kliniczny Oddział Hematologii, Kliniczny Oddział Kardiologii, Kliniczny Oddział Nefrologii, Kliniczny Oddział Neurochirurgii, Kliniczny Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Kliniczny Oddział Okulistyki, Kliniczny Oddział Urologii, Szpitalny Odział Ratunkowy, Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Drzwi wyjścia głównego automatyczne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście do budynku bezkolizyjne z poziomu 0,5, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Tablica tyflograficzna z planem szpitala dla osób z niepełnosprawnością wraz z pętlą indukcyjną. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online na Izbie przyjęć planowych na parterze w budynku B, pokój 012

Pochylnia oraz sześć wind w budynku dla osób niepełnosprawnych. Pięć wind z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Osobne wejście dla pacjentów dializowanych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Osobne wejście do oddziału okulistyki od strony budynku administracji A1. Wejście bezkolizyjne z poziomu 0. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Drzwi automatyczne rozsuwane, korytarz ze schodami, winda, drzwi ręczne. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Kliniczne Oddziały: Onkologii, Położniczo-Ginekologiczny – część oznaczona literą „L”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście kolizyjne z poziomu 0. Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Rejestracji Zespołu Porani Onkologicznych.

Kliniczne Oddziały: Chorób Płuc, Chirurgii Klatki Piersiowej, Radioterapii – część oznaczona literą „U”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście z poziomu 0,5 kolizyjne.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Rejestracji Poradni Przyszpitalnych.

Zakład Radioterapii – część oznaczona literą „R”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście z poziomu 0 kolizyjne.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych – część oznaczona literą „S”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście z poziomu 0 kolizyjne.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Kliniczne Oddziały: Otorynolaryngologii część oznaczona literą „E”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu dla personelu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami.

Dla pacjentów:

 • drzwi przesuwane do windy od strony ul. Zyty, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • wejście z poziomu -1 z poczekalnią w kontenerach z systemem interkomów.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych – część oznaczona literą „N”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu dla personelu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Poradnie Przyszpitalne – część oznaczona literą „U” (wejście od strony ul. Podgórnej)

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu czynne w godzinach pracy poradni. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Wydzielone miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Rejestracji Poradni Przyszpitalnych.

Budynki Administracji – część oznaczona literami „A1”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu czynne w godzinach pracy administracji. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Brak wind. Wejście do budynku schodami z poziomu +1. Brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.

Budynek Administracji – Biurowiec, ul. Wyspiańskiego 11

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu czynne w godzinach pracy administracji. Wejście do budynku z poziomu parteru, podjazd dla niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Dostępna winda – drzwi rozsuwane. Brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zakład Patomorfologii – część oznaczona literą „O”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. Wejście z poziomu 0.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Wejście z poziomu 0, drzwi automatyczne bezkolizyjne. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Dwie windy z możliwością odczytu w języku Braille’a. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Izbie przyjęć w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.


Dodano: 2024-03-04 10:35
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-04 10:35
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin