Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Czynności kancelaryjne w Szpitalu wykonują: kancelaria i sekretariaty – Prezesa i jego zastępców.
  2. Wszelka korespondencja przychodząca do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Prezesa do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  3. Wyjaśnień na temat udzielanych świadczeń leczniczych udzielają ordynatorzy oddziałów.
  4. Skargi i wnioski rozpatruje Prezes.
  5. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.

Dodano: 2017-05-02 13:23
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-23 11:17
Opublikował: Amadeusz Polak
Ostatnio zaktualizował: Robert Kowalik