Specjalista w Dziale Aparatury Medycznej

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty
w Dziale Aparatury Medycznej

Wymagania kwalifikacyjne:

1.  wykształcenie wyższe  (techniczne)
2.  mile widziane  doświadczenie w zakresie aparatury medycznej
3.  rzetelność i samodzielność w działaniu,
4.  komunikatywność,
5.  umiejętność pracy w zespole,
6. odporność na stres.
7  znajomość Microsoft Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,
2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Zakres wykonywanych zadań, w szczególności:

1. sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne dotyczących zakupów aparatury medycznej, serwisu, części eksploatacyjnych, w tym sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, wzorów umów
2. realizacja i nadzór umów w sprawie dostaw sprzętu medycznego, serwisu,
3. sporządzanie ofert, wniosków celem pozyskania dotacji oraz ich rozliczanie
4. przygotowywanie , weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji inwestycyjnej i sprzętowej
5. ewidencjonowanie i kontrolowanie sprzętu medycznego i aparatury medycznej
6. zarządzanie systemami informatycznymi związanymi z aparaturą medyczną,
7.współpraca z   organami    i   instytucjami   uczestniczącymi    w   procesie zakupu i serwisu sprzętu medycznego

Termin składania dokumentów: 29 lipiec 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26 z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Aparatury Medycznej

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296575.


Dodano: 2022-07-07 11:30
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-07 11:30
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin