Konserwator Hydraulik

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poszukuje kandydata na stanowisko Konserwatora (Hydraulik)
w Dziale Eksploatacji

Wymagania kwalifikacyjne:

1.  wykształcenie średnie/zawodowe o profilu hydraulik/monter instalacji  sanitarnych lub podobne
2.  rzetelność i samodzielność w działaniu,
3.  komunikatywność,
4.  umiejętność pracy w zespole,
5. odporność na stres.

Mile widziane:

1.  doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,
2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26 z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Eksploatacji

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 7 (budynek CMCHN).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296557.


Dodano: 2022-07-13 12:18
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-13 12:19
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin