Konserwator Elektryk

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  poszukuje kandydata na stanowisko Konserwatora (Elektryk) w Dziale Eksploatacji

Wymagania kwalifikacyjne:

1.  wykształcenie średnie/zawodowe o profilu elektryk/elektromonter/elektronik/automatyk/elektromechanik/elektrotechnik

2.  aktualne uprawnienia gr.1 do 1kV SEP lub równoważne

3.  rzetelność i samodzielność w działaniu,

4.  komunikatywność,

5.  umiejętność pracy w zespole,

6. odporność na stres.

Mile widziane:

1.  uprawnienia pomiarowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,

2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2022  r.

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26 z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Eksploatacji

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 7 (budynek CMCHN).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296557.


Dodano: 2022-07-18 15:56
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-19 06:59
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin