Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Dziale Inwestycji i Remontów

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie: wyższe techniczne, specjalność: instalacje sanitarne,
 2. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
 3. znajomość pakietu MS Office,
 4. rzetelność i samodzielność w działaniu,
 5. dobra organizacja pracy,
 6. kreatywność,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres.

Mile widziane:

 1. doświadczenie zawodowe: uczestniczenie w procesach budowlanych,
 2. uprawnienia do projektowania,
 3. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacji instalacji sanitarnych
 4. znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych,
 5. znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Termin składania dokumentów: 29 lipca 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26 z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Inwestycji i Remontów

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 329 62 19.


Dodano: 2022-07-18 15:59
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-19 07:02
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin