Specjalisty ds. działań informacyjno-edukacyjnych

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zatrudni na stanowisko
Specjalisty ds. działań informacyjno-edukacyjnych
w Dziale Rejestru Chorób Nowotworowych
w pełnym wymiarze 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dokumentacją medyczną lub wykształcenie wyższe,
– dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do ciągłego szkolenia się w zakresie wykonywanej pracy,
– umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku oraz pracy w zespole,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– komunikatywność, rzetelność, skrupulatność,
– znajomość platformy AMMS,
– doświadczenie w rozliczaniu środków z projektów UE
– predyspozycje do prowadzenia szkoleń z zakresu dokumentowania przypadków medycznych za pośrednictwem platformy AMMS,
– znajomość zagadnień prawnych związanych z rejestrami medycznymi,
– wiedza nt. programów profilaktycznych obowiązujących na terenie kraju i województwa,
– doświadczenie w organizowaniu wydarzeń promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,
– mile widziana znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego.

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys i list motywacyjny,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: do dnia  30.04.2023 r. do godz. 14:35

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Rejestru Chorób Nowotworowych lub drogą mailową na adres a.kopek@szpital.zgora.pl
Za złożenie  oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 3296219.


Dodano: 2023-04-18 08:30
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-18 08:30
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin