Ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

PREZES ZARZĄDU
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

Wymagane kwalifikacje: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021, poz. 430 t.j.)

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów, określonych w § 12 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021, poz. 430 t.j.) a także pisemną koncepcję dalszej pracy oddziału z uwzględnieniem spraw: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczeń usług (dane dotyczące oddziału można uzyskać w Dziale Organizacji i Zarządzania Jakością tutejszego Szpitala).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 07 lipca 2023r. pod adresem Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, z adnotacją na kopercie „konkurs, na stanowisko Ordynatora Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii”.

Termin składania ofert upływa dnia 07 lipca 2023r.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Oferty proszę składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi tutejszego Szpitala, ul. Zyty 26.
lub 0683296218, 0683296220 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Dodano: 2023-06-19 08:56
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-19 11:32
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin