Informatyk/Specjalista w Dziale Informatyki

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poszukuje kandydata na stanowisko Informatyk/Specjalista
w Dziale Informatyki

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie min. średnie kierunkowe,  
 2. znajomość środowiska MS Windows,
 3. znajomość zagadnień z zakresu ERP,
 4. znajomość systemów administracyjnych firmy Asseco – mile widziane,
 5. znajomość relacyjnych baz danych, ORACLE – mile widziane,
 6. rzetelność i samodzielność w działaniu,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Zakres wykonywanych zadań

 1. Administrowanie systemami informatycznymi Szpitala, w tym:
  • administrowanie zasobami Oracle,
  • administrowanie systemami użytkowanymi w Szpitalu, m. in. InfoMedica/AMMS  (część medyczna i administracyjna), PatExert
  • administrowanie systemem do elektronicznego obiegu dokumentów,
  • obsługa i administracja systemów radiologicznych, w tym serwerów RIS/PACS.
  • dokonywanie modyfikacji danych zastrzeżonych dla administratora,
  • optymalizacja działania baz danych i wykorzystujących je aplikacji,
  • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania integracji pomiędzy systemami,
  • wspieranie użytkowników powyższych systemów,
 1. Wsparcie użytkowników systemów informatycznych Szpitala, w tym szkolenia z wdrażanych systemów,
 2. Opieka powdrożeniowa, serwis oprogramowania.
 3. Wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem nowych modułów, systemów i tworzenie własnych narzędzi informatycznych, w tym:
  • inwentaryzacja i analiza przedwdrożeniowa dokumentacji i zakresu ewidencji medycznej i administracyjnej wdrażanych systemów;
  • formułowanie założeń programowych, warunków i algorytmów dla projektowanych systemów;
  • planowanie i realizacja harmonogramu prac wdrożeniowych;
  • czynna pomoc informatyczna na stanowiskach komputerowych;
 1. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz udzielanie pomocy technicznej pracownikom Szpitala w zakresie obsługi sprzętu oraz programów biurowych, aplikacji szpitalnych i specjalistycznych serwisów internetowych – drogą elektroniczną, telefoniczną i poprzez bezpośrednie interwencje na stanowiskach roboczych.
 3. Systematyczne archiwizowanie baz danych, dbanie o najwyższą jakość kopii oraz skuteczną ich ochronę.

Termin składania dokumentów: 22.09.2023 r.
Dokumenty proszę przesłać na adres mailowy:
a.kopek@szpital.zgora.pl

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296220.


Dodano: 2023-09-08 09:35
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-08 09:36
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin