Kierownik Apteki Szpitalnej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej

Wymagania:

 • wykształcenie farmaceutyczne oraz czynne prawo wykonywania zawodu,
 • osoba spełniająca wymagania zgodnie z Ustawą – Prawo Farmaceutyczne tj.:
 • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy,
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej,
 • daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki,
 • wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego,
 • wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty,
 • posiada umiejętność pracy w zespole, dobrą organizację pracy,
 • odpowiedzialność.

  Wymagane dokumenty:
  – CV, list motywacyjny oraz dokumenty składane w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na Kierownika Apteki Szpitalnej”

Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w Sekretariacie Szpitala, bądź w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W przypadku pytań informacje udzielane są pod nr tel. 68 32 96 218/220


Dodano: 2023-10-13 08:01
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-13 08:01
Opublikował: Robert Kowalik
Ostatnio zaktualizował: Robert Kowalik