Specjalista w Dziale Rejestru Chorób Nowotworowych

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zatrudni na stanowisko Specjalisty
w Dziale Rejestru Chorób Nowotworowych
w pełnym wymiarze 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami lub dokumentacją medyczną albo wykształcenie wyższe
– dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
– bardzo dobra znajomość jęz. niemieckiego
– bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do ciągłego szkolenia się w zakresie wykonywanej pracy,
– umiejętności językowe potwierdzone certyfikatami,
– umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku oraz pracy w zespole,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– komunikatywność, rzetelność, skrupulatność,
– doświadczenie w rozliczaniu środków z projektów UE lub dotacji celowych z budżetu państwa,
– znajomość podstaw organizacji służby zdrowia w kraju
– znajomość zagadnień prawnych związanych z medyczną opieką transgraniczną,
– wiedza nt. programów profilaktycznych obowiązujących na terenie kraju i województwa,
– doświadczenie w organizowaniu wydarzeń promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys i list motywacyjny,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: do dnia  20.05.2024 r. do godz. 14:35

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Rejestru Chorób Nowotworowych lub drogą mailową na adres lh@szpital.zgora.pl Za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 32 96 594 lub (68) 32 96 219.


Dodano: 2024-02-14 13:38
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-06 11:02
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: Robert Kowalik