Adres

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Strona główna: www.szpital.zgora.pl
E-mail: szpital@szpital.zgora.pl
Numer telefonu +48 68 32 96 200

Regon: 970773231
NIP: 9731025315
KRS: 0000596211

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego […]